Internet Archive BookReader

Fra den danske handels empire; forhold og personer i det 18 aarhundredes sidste halvdel. Udarbejdet paa foranstaltning af Grosserer-Societetets Komite